Kvalitet for enhver pris

Temadag om kvalitet

30. august 2013

Torsdag d. 29. august stod i uddannelsen og udviklingens tegn for hele Jens Jensen. Vi var alle samlet på UC Holstebro til en spændende temadag om kvalitet som kick-off til vores fremadrettede strategi med fokus på kvalitet.

 

Dagen bød på et levende oplæg af John Mikkelsen, Proff Art, om vores fem kvalitetssætninger som de står i vores brochure om kvalitet, "Den lille Orange". Vi gennemførte et AMU-kursus med fokus på kvalitet i byggeprocesserne, og sluttede dagen af med et inspirerende foredrag af Simon Steenholm.

 

Formålet med dagen var blandt andet at klæde vores medarbejdere på til at arbejde sammen på tværs af fagområder samt til i højere grad at blive inddraget og tage del i planlægningen af arbejdsprocesser. Dette blev blandt andet gjort muligt med fondsmidler fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

 

Vores strategi for de næste to år har kvalitet som nøgleord i både ord og handling, og du kan læse mere om det på siden Kvalitet for enhver pris. Her kan du også læse vores brochure om kvalitet, "Den lille Orange".


Uddrag fra dagen