Kvalitet for enhver pris

Betonrenovering

BETONRENOVERING

Byggeopgaver udført i beton har i de senere årtier været et fremtrædende materialevalg i den danske byggeindustri. Rigtig mange steder har valget været godt og velegnet, mens det har været knap så hensigtsmæssigt andre steder. Som konsekvens heraf har vi i mange år forestået mange forskelligartede betonrenoveringsopgaver og har derfor gennem årene oparbejdet en stor erfaring på området.

 

Typiske betonrenoveringsopgaver består i:

  • Altan- og svalegange
  • Fritliggende betonbjælker
  • Renseanlægstanke, beholdere og lignende
  • Betongulve - revner/afskalninger
  • Betonvægge - revner/afskalninger
  • Tætning af eksisterende kældre på grund af fugt

Opgaverne løses med gennemprøvede arbejdsmetoder og materialer, der ved de rigtige reparationer forlænger betonens levetid betydeligt.