Kvalitet for enhver pris

Facadeisolering /-puds

FACADEISOLERING/-PUDS

Udvendig facadeisolering med puds benyttes til isolering og renovering af bygningsfacader på alle ejendomme uanset stilart og anvendelse. Målet kan være at facaden ønskes tilført et arkitektonisk løft, eller det kan være en række bygningsfysiske forbedringer.

 

Den arkitektoniske frihed kan således udnyttes til reetablere bygningers oprindelige stil eller skabe et helt nyt udtryk på gavle og facader. Med et frit farvevalg og utallige muligheder for detaljer og formgivning får den projekterende fuldstændig arkitektonisk frihed. 

 

Facaderenoveringer gennemføres som regel i ældre ejendomme for at opnå energibesparelser, sundere indeklima samt en forlængelse af bygningens levetid.

 

Nedenstående billede viser Musikteatret Holstebro efter behandling med udvendigt facadesystem.

 

 748108 - Rev