JENS JENSENS HISTORIE

Murerfirmaet Jens Jensen blev etableret af Niels Chr. Jensen i 1887.

Firmaets første opgave var opførelsen af Tvis Kirke. Resultatet har vist sig at være langtidsholdbart, da bygningsværket den dag i dag står særdeles solidt i det barske vestjyske klima. Det hører med til historien, at Niels Chr. Jensens sønnesøn, Jens Chr. Kirketerp Jensen, i 1987 i anledning af 100-års jubilæet skænkede entreprisesummen på murerarbejdet på 10.000 kroner tilbage til menighedsrådet i Tvis.

Det er Niels Chr. Jensens søn, Jens Jensen, som senere har givet navn til firmaet.

Holstebro Museum
Holstebro Museum

Niels Chr. Jensen byggede blandt andet Spare- og Laanekassen for Holstebro og Omegns smukke ejendom i Østergade i 1889 og udvidelsen af Valgmenighedskirken med de to tårne i Skolegade i 1906. Niels Chr. Jensens mest markante bidrag til Holstebros bygningshistorie er imidlertid Søren Færchs villa på Sønderland fra 1905. Firmaet Jens Jensen har siden udført arbejdet med udbygningen af Søren Færchs villa i det store museumskompleks, senest i 2018 med om- og tilbygning til Holstebro Museum. På Store Torv byggede Niels Chr. Jensen det store treetagers rødstenshus på torvets sydside, der senere i tre generationer blev rammen om Fjeldsteds kendte varehus. Ved Niels Chr. Jensens død i 1935 var hans firma, Jens Jensen, Holstebros største murerfirma.

Sønnen Jens Jensen, som var uddannet murer og bygningskonstruktør, overtog firmaet i 1925 og fik samme år sønnen Jens Chr. Kirketerp Jensen, som senere blev tredje generation i firmaet. Entreprenørdelen prægede Jens Jensen i konstruktørens tid, hvor jernbetonarbejder og brobygning fyldte meget. Jens Jensen fik overdraget arbejdet i forbindelse med, at Sydfynske Baners spor skulle forlænges ind til hovedbanegården i Odense samt istandsættelsen af Ørstedsvej i Holstebro. I Holstebros bybillede kan man som eksempler på de bygninger, firmaet opførte i konstruktør Jens Jensens tid, nævne funkisejendommen Fjeldstedhus på Store Torv, Landbrugsskolen Lægården og store dele af Amtssygehusets udvidelser efter 1895. Den største opgave var dog opførelsen af Dragonkasernen i 1952 – 1953, og Jens Jensen har siden haft service- og vedligeholdelsesarbejdet med kasernens bygninger.

Jens Chr. Kirketerp Jensen købte firmaet i 1962 og ansatte det følgende år Eigil Bodilsen, hvis baggrund var en mureruddannelse og konstruktøreksamen.

Holstebro Rådhus
Holstebro Rådhus
Holstebro Rådhus
Holstebro Rådhus
Holstebro Rådhus
Holstebro Rådhus

I 1972 blev firmaet til et aktieselskab med Eigil Bodilsen som medejer og flyttede i lokalerne på Niels Ebbesensvej i Holstebro i 1974. Jens Jensen fik i 1982 opgaven at bygge det nye rådhus i Holstebro. Alt var håndværk fra grunden. Firmaet sikrede sig i samme årti byggeprojekter hos Holstebros boligselskaber: Skjoldgården, Danagården, P.S. Krøyersvej, Straussvej og Lyksborgvej. Jens Jensen renoverede i perioden ejendomme som Wejlstrups, Duponts, Den Danske Banks og Handelsbankens. Den største renoveringsopgave var R. Færchs ombygning af den gamle tobaksfabrik i Østergade-kvarteret til en moderne butiks- og kontorejendom. Jens Jensen satte også sit præg på bybilledet med markante bygninger som Nørreportcentret og den ni etager høje sygehusbygning 1968-1971.

Færch Plast
Færch Plast

En særlig rolle har samarbejdet med Færch Plast spillet, siden man i 1974 fik opgaven med at bygge den største fabrik på Rasmus Færchs Vej. Den største faglige udfordring i samarbejdet med Færch Plast har været opførelsen af den nye administrationsbygning sidst i 1980'erne.

Jørn Vejgaard blev ansat i 1970, er udlært murersvend ved Jens Jensen og uddannede sig senere som bygningskonstruktør. I 1987 blev Jørn Vejgaard partner i Jens Jensen. Firmaet opførte i 1992 CC & Co's nye hovedsæde på Bastrupgårdsvej i Holstebro. I 1994 fik Jens Jensen et stort arbejde med nybygning og renovering af Dragonkasernen.

Jan Bodilsen, som er uddannet murer og bygningskonstruktør, overtog i 2002 pladsen som partner sammen med Jørn Vejgaard.

Musikteatret Holstebro
Musikteatret Holstebro
Musikteatret Holstebro
Musikteatret Holstebro

Siden er rækken af markante byggerier i det midt- og vestjyske blevet endnu længere. Eksempelvis den omfattende ombygning af Musikteatret Holstebro samt opførelsen af Krøyer Pedersen domicil i 2008.

Jens Jensen blev i 2010 udvidet med tømrervirksomheden, hvor Marius Sloth er direktør.

Center for Sundhed
Center for Sundhed
Dansk Talentakademi
Dansk Talentakademi

Følgende byggerier kan også nævnes: TV Midtvests tilbygning i 2013 og i samme år Uddannelsescenter Holstebros renovering af hovedindgang og administration, opførelsen af Dansk Talentakademis campus samt Center for Sundhed i 2017.

Jonas Vejgaard, som er uddannet murer og bygningskonstruktør, har fra 1. september 2020 overtaget direktørpost såvel som ejer- og partnerskab fra sin far Jørn Vejgaard.

Siden 1. september 2020 består direktionen således af koncerndirektør Jan Bodilsen, direktør for Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S Jonas Vejgaard og direktør for Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S Marius Sloth.