• skjul info vis info

  Ebeltoft Fjernvarme

  Projektet omfatter etablering af nyt flisfyret fjernvarmeanlæg baseret på skovflis og med en varmeydelse på 12MW. Jens Jensen har udført bygningsentreprisen i hovedentreprise.

  • Bygherre: Ebeltoft Fjernvarme
  • År: 2014 - 2015
  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 14,5 mio. kr.
  • Areal: 920 m2
 • skjul info vis info

  Ebeltoft Fjernvarme

  Projektet omfatter etablering af nyt flisfyret fjernvarmeanlæg baseret på skovflis og med en varmeydelse på 12MW. Jens Jensen har udført bygningsentreprisen i hovedentreprise.

  • Bygherre: Ebeltoft Fjernvarme
  • År: 2014 - 2015
  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 14,5 mio. kr.
  • Areal: 920 m2

Byggeriet, som er opført i umiddelbar tilknytning til det eksisterende anlæg, består af en betonsilo og en kedelhal med kælder i stål/beton. Der er opført en flissilo på ca. 450m², rumindhold 2.800m³, en kedelhal med fuld kælder på ca. 165m² for en 12MW fliskedel samt en sidebygning på ca. 200m² med plads til slagger og slamcontainere, flislaboratorie og kemikalier. Siloen er udført med tragtdæk og silobund i samme niveau som eksisterende konstruktioner. Flisen kan stakkes i 8m højde. Byggeriet er udført med lempegrav med 5,4m dybde og et volumen på 400m³ for aflæsning af flis. Siloen er udført med bund, vægge og tragtdæk, som er støbt på stedet.

Byggeriet omfatter:
- Stribefundamenter og punktfundamenter, herunder skorstensfundament
- Bundplade og vægge i lempegrav
- Silobund og terrændæk inkl. kapillarbrydendelag
- Pladsstøbte vægge
- Pladsstøbte bjælker, dæk og plinte
- Membran på dæk over kælder
- Slidlag med faldopbygning i kælder og på dæk over kælder
- Konstruktiv overbeton

Der er brugt ca. 1.100m³ beton i byggeriet.

Egenproduktion omfatter støbe- og murerarbejdet.

Ebeltoft Fjernvarmeværk
Ebeltoft Fjernvarmeværk