• skjul info vis info

  Hammel Fjernvarme

  Hammel Fjernvarme har opført et nyt flisfyret fjernvarmeanlæg, som er etableret i nye bygninger i tilknytning til forbrændingsanlægget. Jens Jensen har stået for bygningsentreprisen i hovedentreprise.

  • Bygherre: Hammel Fjernvarme
  • År: 2013 - 2014
  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 15 mio. kr.
  • Areal: 750 m2
 • skjul info vis info

  Hammel Fjernvarme

  Hammel Fjernvarme har opført et nyt flisfyret fjernvarmeanlæg, som er etableret i nye bygninger i tilknytning til forbrændingsanlægget. Jens Jensen har stået for bygningsentreprisen i hovedentreprise.

  • Bygherre: Hammel Fjernvarme
  • År: 2013 - 2014
  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 15 mio. kr.
  • Areal: 750 m2
 • skjul info vis info

  Hammel Fjernvarme

  Hammel Fjernvarme har opført et nyt flisfyret fjernvarmeanlæg, som er etableret i nye bygninger i tilknytning til forbrændingsanlægget. Jens Jensen har stået for bygningsentreprisen i hovedentreprise.

  • Bygherre: Hammel Fjernvarme
  • År: 2013 - 2014
  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 15 mio. kr.
  • Areal: 750 m2

Anlægget består af ny flisovn med tilhørende flissilo i beton på 400m² og et rumindhold på 2000 m³ med en tilhørende kedelhal i stål/beton på ca. 250m². Det nye fjernvarmeanlæg har en varmeydelse på 12MW.

Siloen er udført i forlængelse af den eksisterende affaldssilo med kranskinner i samme niveau for at fremtidssikre driften, og udført med 2 lempegrave med 7m i dybden og et volumen på hver 200m³ for aflæsning af flis. Siloen er udført med bund, vægge og tragtdæk støbt på stedet og tagdæk af huldækelementer. Kedelhallen er udført med terrændæk og kedeldæk støbt på stedet, dækket båret af søjler og vægge støbt på stedet. Væggene i flissiloen er insitustøbte vægge i forskalling i op til 16m højde. Der er insitustøbte kran- og tragtdæk samt indskubberdæk.

Omfanget af betonarbejdet er:
- Borede pæle
- Samtlige stribefundamenter og punktfundamenter
- Bundplade og vægge i lempegrav i ca. 7m højde
- Silobund og terrændæk samt banketter i flissilo
- Slidlag
- Pladsstøbte vægge inkl. konsoller
- Pladsstøbte dæk, herunder dæk med bjælker til kedel
- Opmuring af letklinkevægge i kedelhal

I byggeriet er der støbt ca. 1.900 m³ beton.

Jens Jensen har været hovedentreprenør for bygge- og anlægsarbejdet, som omfatter etablering af og drift af byggeplads, jord og belægning, nedbrydning, beton, stål, tagdækning, komplettering, VVS og ventilation samt afløb.

Byggeriet har været komplekst, da der skulle bygges sammen med eksisterende bygninger, og eksisterende anlæg holdes i drift.

Egenproduktionen omfatter støbe- og murerarbejdet.

Hammel Fjernvarme
Hammel Fjernvarme
Hammel Fjernvarme